Kven er vi

Norwegian Garrison er den norske underavdelinga av 501st Legion. Vi er ein veldedig Star Wars-kostymeklubb. Medlemane våre deltek på premierar, arrangement, sjukehusbesøk og mykje anna rundt i landet.

Norwegian Garrison i tal

0
medlemar
0
arrangement i 2022
0
kroner donert i 2022
0 : 1
oddsen for å lukkast med å navigere i eit asteroidefelt

Bli med i Norwegian Garrison

Har du lyst til å bli medlem? Slik gjer du det:

Krav for å bli medlem

Du må vere fylt 18 år og eige eit profesjonelt Star Wars-kostyme av ein av «dei slemme».

Vel eit kostyme

Sjå gjennom det store kostymebiblioteket vårt og finn favorittkostymet ditt.

Gjer førebuingar

Vi lagar draktene våre sjølv. Ta deg tid, gjer undersøkingar før du startar å byggje.

Bygg kostymet

Vi hjelper deg med å kome i gang. Snakk med andre medlemar, og bli med på kostymeverkstad.

Søk om medlemskap

Kontaktpersonane våre vil vurdere kostymet og gje tilbakemeldingar, slik at du tar deg best mogleg ut.

Start troopinga

Velkomen til Imperiet!