Vi spreier kjærleik og entusiasme for Star Wars ved å vise fram kostyma våre på ulike arrangement, skapar god stemning og er aktive i lokalmiljøet.